Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Poniżej przedstawiony dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych i plików cookies w obszarze sklepu internetowego Little Frank, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem www.e-littlefrank.com, zwanej dalej sklepem Little Frank.

§1.
Kontakt z administratorem danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu Little Frank jest podmiot Nature Native Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Polnej 4, 18-500 Kolno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801925, NIP: 2910229195 oraz REGON: 384286993.
Z administratorem danych można skontaktować się przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem e-mail: hello@e-littlefrank.com.

§2.
Podstaw przetwarzania danych.

Informujemy o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych jeśli takie dane są zbierane. Wynika to z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
W przypadku informacji o:

 • art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza przetwarzanie danych osobowych na podstawie otrzymanej zgody,
 • art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza przetwarzanie danych osobowych, gdy są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na otrzymane żądanie,
 • art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
  art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza przetwarzanie danych osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

§3.
Informacje o przetwarzaniu danych w celu zawarcia i realizacji umów, ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi

1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Państwem umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Państwa żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.
2. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
3. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 2, macie Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.
6. Odbiorcami tych danych są: podmiot świadczący dla nas usługi hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawcy usług przewozowych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług płatności elektronicznych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy.


§4.
Informacje o przetwarzaniu danych w celu przesyłania newslettera

1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli skorzystaliście Państwo z tej funkcjonalności, przetwarzamy dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.
2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Państwa zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
3. Macie Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
4. Będziemy przechowywać Państwa dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy nie zostanie cofnięta, będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.
7. Odbiorcami tych danych są: podmiot świadczący dla nas usługi hostingu, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usługi wysyłania newslettera.


§5.
Informacje o przetwarzaniu danych w celu przesyłania powiadomień

1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszych powiadomień, wyświetlanych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeżeli skorzystaliście Państwo z tej funkcjonalności, przetwarzamy dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Powiadomienia mogą zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.
2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Państwa zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
3. Macie Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
4. Będziemy przechowywać Państwa dane do czasu wycofania udzielonej zgody. W przypadku gdy zgoda nie zostanie nigdy cofnięta, będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu zaprzestania przez nas przesyłania powiadomień.
5. Możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w swojej przeglądarce internetowej.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie powiadomień.
8. Odbiorcami tych danych są: podmiot świadczący dla nas usługi hostingu.


§6.
Informacje o przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego oraz o profilowaniu

1. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Państwa wiadomości czy przedstawiając szczegóły naszej oferty.
2. W celu marketingu bezpośredniego możemy korzystać z profilowania, polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji o wyświetleniu Państwu reklam. Decyzja ta jest podejmowana na podstawie podejmowanych przez Państwa czynności w sklepie, a w szczególności na podstawie zawartych umów lub przeglądanych stron. W praktyce, profilowanie wspomaga użyteczność naszego sklepu Little Frank, pozwalając na zaprezentowanie Państwu treści, które potencjalnie mogą być dla Państwa interesujące.
3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
4. Będziemy przechowywać Państwa dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Macie Państwo prawo do nie podlegania profilowaniu, chyba że została wyrażona na to zgoda. Jednak wówczas, podstawą przetwarzania Państwa danych będzie udzielona zgoda (art. 6 pkt 1 lit a) RODO), którą można cofnąć w dowolnym momencie. Wówczas także, Państwa dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
7. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.
8. Odbiorcami tych danych są: podmiot świadczący dla nas usługi hostingu, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej.


§7.
Informacje o przetwarzaniu danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa

1. Od momentu gdy uruchamiacie Państwo naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:

 • publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
 • typ i język przeglądarki,
 • data i godzina zapytania,
 • liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.

2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Sklepu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Sklepu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.
3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania ze sklepu Little Frank. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.
7. Odbiorcą tych danych są: podmiot świadczący dla nas usługi hostingu i dostawca usług IT.


§8.
Informacje o odbiorcach danych

Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty trzecie. Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim. Dostęp do danych może nastąpić np. na skutek prac serwisowych firmy hostingowej, realizowanych przez personel tegoż usługodawcy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy administratorem a usługodawcą.


§9.
Informacje o przekazywaniu danych do państw trzecich

1. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mianowicie do krajów: Stany Zjednoczone Ameryki (USA) oraz Kanada.
2. Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe. Należy do nich Kanada.
3. Ponieważ Stany Zjednoczone Ameryki, którym przekazujemy dane osobowe nie został uznany za kraj bezpieczny, przekazywanie danych odbywa się w oparciu o umowę, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, przyjęte przez Komisję Europejską.


§10.
Bezwzględne uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Gdy mówimy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
Prawo dostępu do danych
Macie Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe. Jeżeli tak jest, macie Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:

 • celach przetwarzania,
 • kategoriach odnośnych danych,
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
 • prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • źródle danych, jeżeli dane nie zostały zebrane od Państwa,
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa.
 • Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.


Prawo do sprostowania danych
Macie Państwo prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, posiadacie Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Prawo do usunięcia danych
Macie Państwo prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • nastąpiło cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,
 • wniesiony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych,
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,
 • Państwa dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.


Prawo do ograniczenia przetwarzania
Macie Państwo prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwią się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.


Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie
Macie Państwo prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób ma na Państwa istotny wpływ.
Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a nami,
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów,
 • opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.


Prawo do wniesienia skargi
Macie Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.


§11.
Względne uprawnienia osób, których dane są przetwarzane
Gdy mówimy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.
Prawo do przenoszenia danych
Macie Państwo prawo otrzymać dostarczone nam swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie.
Macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się:

 • na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz
 • w sposób zautomatyzowany.


Wykonując prawo do przenoszenia danych, macie Państwo prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
Prawo do sprzeciwu
W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, macie Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Państwa osoby lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeśli zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.


§12.
Pliki Cookies – wprowadzenie
Strona internetowa Sklepu Little Frank wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania sklepu Little Frank. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.
W odniesieniu do celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na Państwa urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe.
 • Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.
 • Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie będzie ograniczone.


W odniesieniu do czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.


W odniesieniu do rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • nasze pliki cookies,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.


§13.
Pliki Cookies Administratora Danych
Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:

 • zabezpieczanie sklepu Little Frank przed atakami hakerskimi,
 • „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie),
 • „zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka.


Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności sklepu Little Frank staje się łatwiejsze i przyjemniejsze.


§14.
Pliki Cookies podmiotów trzecich
Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty trzecie.
Google.
Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. w ramach usług:

 • Google Ads – pliki reklamowe, służące do prowadzenia i oceny jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads,
 • Google Analytics – pliki analityczne, służące do badania zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzania statystyk ruchu,


Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Sklepu Little Frank. Korzystając z wymienionych usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników odwiedzających sklep Little Frank, a także oraz sposób ich zachowania na stronie sklepu Little Frank, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i przeglądarek, adres IP, domenę, dane demograficzne (wiek, płeć), zainteresowania i dane geograficzne.
Więcej informacji w tym zakresie, można znaleźć na stronie:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
Facebook.
Wykorzystujemy reklamowe tagi pikselowe, stosowane przez Facebook Inc.
Są to elementy publikowane w treściach cyfrowych i umożliwiają rejestrowanie informacji np. o aktywności realizowanej na stronie internetowej, a także ocenę skuteczności reklam. Zarządzanie tagiem pikselowym Facebook Inc. jest możliwe za pośrednictwem serwisu Facebook, w jego panelu użytkownika.
Więcej informacji w tym zakresie, można znaleźć na stronie:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie, można znaleźć na wymienionych stronach internetowych.


§15.
Zgoda na używanie plików Cookies i zarządzanie nimi
Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika.
Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu ze sklepu Little Frank i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić takie korzystanie.
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

 • za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
 • poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami, Kontrola plików Cookies


§16.
Pamięć podręczna
Kiedy korzystacie Państwo ze strony internetowej sklepu Little Frank, możemy w sposób automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Państwa urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony internetowej sklepu Little Frank. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania ze sklepu, poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze sklepu, obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika. Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło do zalogowania.


§17.
Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania
Sklep Little Frank może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.


§18.
Kontrola plików cookies
Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików cookies przez każdą witrynę internetową za pomocą ustawień dostępnych w obszarze strony internetowej.
Informacje o sposobie wyłączenia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych można znaleźć na stronie jednego ze wskazanych dostawców:
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari
Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer 11

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki cookies korzystając z narzędzi urządzenia użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług sklepu Little Frank.


§19.
Zmiany Polityki Prywatności i plików cookies
1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu Little Frank.
2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej sklepu Little Frank.
3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze strony internetowej sklepu Little Frank, nie później niż w terminie 5 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.